button1button2button4button5button6button7
 
   
           
 
 
Produkti in storitve
 
Uveljavljanje mednarodnih odškodninskih zahtevkov
 
Trtnik in Trtnik d.o.o. nudi tudi storitve reševanja mednarodnih škodnih zadev.
 
Za reševanje škodnih zadev v tujini nas v največji meri pooblaščajo avtoprevozniška podjetja, in sicer v primerih prometnih nezgod ter v zadevah v zvezi s poškodbami tovora. Naše usluge koristijo tudi zavarovalnice, ter fizične osebe, ki utrpijo škodo v tujini.
 
V takem primeru uveljavljamo odškodninski zahtevek iz naslova “avtoodgovornosti” in splošne civilne odgovornosti pri zavarovalnicah v tujini ali neposredno pri povzročitelju škode.
 
Uveljavljamo:
-   odškodninske zahtevke za materialno škodo, npr. na vozilu, na tovoru
-   odškodninske zahtevke za nematerialno škodo, npr. za telesne poškodbe udeležencev v nezgodi
 
nazaj | naprej
 
   
 
Produkti in storitve
 
1. "Risk management" - upravljanje tveganj in zavarovalniškega kritja
2. Uveljavljanje odškodninskih zahtevkov v Sloveniji
3. Uveljavljanje mednarodnih odškodninskih zahtevkov
4. Uveljavljanje kasko-regresnih zahtevkov
 
Opozoriti moramo, da se škode v tujini likvidirajo po zakonih države, v kateri je do škode prišlo.
 
Želite izvedeti več o našem podjetju ali naših storitvah? Za vse informacije nas lahko poiščite na naših naslovih.
 
 
           
   
© 2009 - 2013 Trtnik in Trtnik, zavarovalno posredništvo, storitve in svetovanje, d.o.o.| Produkcija MKG MediaCom