button1button2button4button5button6button7
 
   
           
 
 
Produkti in storitve
 
Uveljavljanje odškodninskih zahtevkov v Sloveniji
 
Naša družba uveljavlja odškodninske zahtevke, ki izhajajo iz:
-   sklenjenih zavarovalnih polic: npr. v primeru požara – iz naslova požarne police, pri strojelomu rešujemo škodno zadevo na podlagi strojelomne police, uveljavljamo tudi škode iz naslova police avtomobilskega kaska itd.
-   civilne odgovornosti tretjih oseb: svetujemo oz. rešujemo nastale škode iz naslova civilne odgovornosti podjetja ter uveljavljamo odškodninske zahtevke za škodo povzročeno podjetju s strani tretjih oseb.
-   prometnih in delovnih nezgod ter nezgod, do katerih pride na javnih površinah, npr. po prometni nezgodi, nas lahko pooblastite za reševanje odškodninskega zahtevka za materialno in nematerialno škodo.
 
nazaj | naprej
 
   
 
Produkti in storitve
 
1. "Risk management" - upravljanje tveganj in zavarovalniškega kritja
2. Uveljavljanje odškodninskih zahtevkov v Sloveniji
3. Uveljavljanje mednarodnih odškodninskih zahtevkov
4. Uveljavljanje kasko-regresnih zahtevkov
 
 
Želite izvedeti več o našem podjetju ali naših storitvah? Za vse informacije nas lahko poiščite na naših naslovih.
 
 
 
           
   
© 2009 - 2013 Trtnik in Trtnik, zavarovalno posredništvo, storitve in svetovanje, d.o.o.| Produkcija MKG MediaCom