button1button2button4button5button6button7
 
   
           
 
 
Produkti in storitve
"Risk management" -
upravljanje tveganj in zavarovalniškega kritja
- Za gospodarske družbe, javne zavode in druge gospodarske subjekte opravljamo »Risk Management« - upravljanje tveganj in zavarovanj, in sicer identifikacijo, merjenje in ekonomsko kontrolo tveganja (anj. risk), ki ogroža premoženje in dohodek podjetja.
- S pomočjo različnih metod identificiramo obstoječa tveganja, pregledamo možne škodne scenarije ter ocenimo različno potencialno škodo ob uresničitvi le-teh. Svetovanje sega tudi na področje izbire metod premagovanja potencialnih škod.
- Strokovno ugotavljamo kakšen je delež tveganj, ki jih z zavarovalno polico prenašate na zavarovalnico in del tveganj, katerih prevzemate nase – tj. riziko škode, ki ga prevzamete nase v obliki franšiz ali posebnih škodnih skladov.
- Po določitvi tveganj, ki se bodo prenašala na zavarovalnico, priskrbimo vsebinsko primerna zavarovalna kritja različnih zavarovalnic.
- Na podlagi primerljivih zavarovalnih ponudb Vam pomagamo pri odločitvi o izbiri zavarovalnice, ki bo kvalitativno in cenovno najbolj ustrezala.
- Vodimo evidenco zavarovalnih polic, le-te letno pregledujemo in poskušamo optimizirati višino in obseg kritja glede na trenutne potrebe podjetja.
Za družbe vodimo tudi statistične podatke, kot so:
- višina zavarovalnih premij
- višina izplačanih škod
- škodni rezultat
Z ažurnim vodenjem podatkov o zavarovalnih policah – višini premije- ter izplačanimi odškodninami Vam omogočamo kar najboljši pregled stroškov v zvezi z zavarovanjem podjetja.
 
naprej
 
   
 
Produkti in storitve
 
1. "Risk management" - upravljanje tveganj in zavarovalniškega kritja
2. Uveljavljanje odškodninskih zahtevkov v Sloveniji
3. Uveljavljanje mednarodnih odškodninskih zahtevkov
4. Uveljavljanje kasko-regresnih zahtevkov
Želite izvedeti več o našem podjetju ali naših storitvah? Za vse informacije nas lahko poiščite na naših naslovih.
 
 
           
   
© 2009 - 2013 Trtnik in Trtnik, zavarovalno posredništvo, storitve in svetovanje, d.o.o.| Produkcija MKG MediaCom