button1button2button3button5button6button7
 
   
           
 
 
Reference
 
Sodelujemo z vrsto poslovnih subjektov v Sloveniji in tujini. Naj naštejemo samo najpomembnejše:
 
 • HIT d.d.
 • GEN-I d.o.o.
 • Komunala Nova Gorica d.d.
 • Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana d.o.o.
 • Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
 • Istrabenz Gorenje d.o.o.
 • Meblo Vata d.o.o.
 • Marchiol d.o.o.
 • Jadran d.d. Sežana
 • Živex d.o.o.
 • Projekt d.d.
 • ES Gorica d.o.o.
 • Energo Sistemi d.o.o.
 • Vodovodi in Kanalizacija Nova Gorica d.o.o.
 • Kraški vodovod Sežana d.o.o.
 • Vodi Gorica d.o.o.
 • Kabelska televizija Nova Gorica d.o.o.
 • Vetral inženiring d.o.o.
 • Instalacije d.d. v stečaju
 • Pacient d.o.o.
 • Reševalec d.o.o.
 • Mestna občina Koper
 • Občina Zagorje ob Savi
 • Občina Trbovlje
 • Občina Hrastnik
 • Občina Sežana
 • Občina Komen
 • Občina Idrija
 • Občina Ajdovščina
 • Splošna bolnišnica Trbovlje
 • Splošna bolnišnica Brežice
 • Bolnišnica Sežana
 • Zdravstveni dom Nova Gorica
 • Zdravstveni dom Ajdovščina
 • Zdravstveni dom Sežana
 • Zdravstveni dom Ilirska Bistrica
 • Zdravstveni dom Hrastnik
 • Zdravstveni dom Trbovlje
 • Kraške lekarne
 • Urdih Transport d.o.o.
 • Štempihar transport d.o.o.
 • Avtoprevoz Tolmin d.o.o.
 • Jurčič &Co d.o.o.
 • Ujčič d.o.o.
 • Slo-Car d.o.o.
 • Globus d.o.o.
 • Eurotek d.o.o.
 • TLS d.o.o.
 • Prevozništvo Klaut d.o.o.
 • Transport Samo Urdih s.p.
 • Klaut Egon d.o.o.
 • Transport Peklaj A.S. d.o.o.
 • Avto Select d.o.o.
 • Pami d.o.o.
 • TIB Transport d.d.
 • Trine d.o.o.
 • Avrigo d.d.
 • Vitales d.o.o. Nova Bila
 • Vitales d.o.o. Bihač
 • Primorje d.d. v stečaju
 • Cestno podjetje Nova Gorica d.d.
 • Stavbenik Servisne Storitve d.o.o.
 • Final d.d. v stečaju
 • Snežnik d.o.o.
 
 
   
 
Produkti in storitve
 
1. "Risk management" - upravljanje tveganj in zavarovalniškega kritja
2. Uveljavljanje odškodninskih zahtevkov v Sloveniji
3. Uveljavljanje mednarodnih odškodninskih zahtevkov
4. Uveljavljanje kasko-regresnih zahtevkov
 
Želite izvedeti več o našem podjetju ali naših storitvah? Za vse informacije nas lahko poiščite na naših naslovih.
 
 
           
   
© 2009 - 2013 Trtnik in Trtnik, zavarovalno posredništvo, storitve in svetovanje, d.o.o.| Produkcija MKG MediaCom