button1button3button4button5button6button7
 
   
           
 
 
O podjetju
 
Trtnik in Trtnik d.o.o. je podjetje, ki od leta 1994 deluje na področju upravljanja tveganj, zavarovalniškega svetovanja in reševanja škodnih primerov na domači in mednarodni ravni. Do novembra 2009 je družba poslovala v gospodarsko – poslovni obliki samostojnega podjetnika, dne 24/11/2009 pa smo podjetje samostojnega podjetnika preoblikovali v družbo z omejeno odgovornostjo. Naša dejavnost je analiziranje nevarnosti, ki pretijo podjetju, s ciljem zagotovitve maksimalne ekonomske varnosti gospodarske družbe. Svetujemo kako preprečiti škode, ocenimo katera tveganja lahko nosite sami, ter kje se je potrebno zaščititi z zavarovalno polico. Na podlagi specifičnega znanja in dolgoletnih izkušenj v zavarovalništvu nudimo podjetjem storitve, ki so bistvene za varno in dolgoročno poslovanje vsake družbe, tj. obvladovanje tveganj, s katerimi se podjetja soočajo v procesu poslovanja. Pravnim in fizičnim osebam ponujamo rešitve, v zvezi z uveljavljanjem pravic na temelju civilne odgovornosti.
 
Našim poslovni partnerjem nudimo »celostno rešitev« zavarovalniškega vprašanja in problema upravljanja s tveganji, kajti naš posel se ne zaključi ob ureditvi projekta zavarovalnega kritja premoženja družbe, oziroma prenašanja rizika na alternativne »škodne sklade«. Ker obvladamo reševanje škodnih zadev, poskrbimo za vso strokovno podporo tudi ob nastanku škode: zaposlujemo sodno zapriseženega cenilca, ki bo znal oceniti višino škode, kar bo temelj za uveljavljanje odškodnine pri zavarovalnici ali neposredno pri povzročitelju škode.
 
V naš delokrog sodi tudi urejevanje razpisne dokumentacije za oddajanje javnih naročil za pridobitev zavarovalniškega kritja premoženja javnih zavodov.
 
Glede na to, da nismo vezani na zavarovalnice ali druge finančne institucije, lahko priskrbimo nepristransko pomoč pri izbiri načina pokrivanja različnih tveganj, katerim je Vaše podjetje izpostavljeno. Pri odločitvah v zvezi z zavarovalnim kritjem, izberemo in uredimo optimalno vrsto ter višino le-tega.
 
S pomočjo naše družbe boste lahko sklepali zavarovalne pogodbe pri katerikoli zavarovalnici na slovenskem zavarovalnem trgu, kakor tudi pri naših partnerskih zavarovalnicah v tujini.
 
   
 
Produkti in storitve
 
1. "Risk management" - upravljanje tveganj in zavarovalniškega kritja
2. Uveljavljanje odškodninskih zahtevkov v Sloveniji
3. Uveljavljanje mednarodnih odškodninskih zahtevkov
4. Uveljavljanje kasko-regresnih zahtevkov
 
Dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja št.: 40110-1991/09-4
 
Podatki o družbi
 
TRTNIK IN TRTNIK, zavarovalno posredništvo, storitve in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma:
TRTNIK IN TRTNIK d.o.o. Naslov:
ULICA 9. MAJA 13,
5000 NOVA GORICA
Mantična št.: 3654664000 D.Š.: SI76930289
IBAN:
SI56 0444 4000 1626 118 Nova kreditna banka Maribor d.d.
Direktor: Jure Trtnik
 
Želite izvedeti več o našem podjetju ali naših storitvah? Za vse informacije nas lahko poiščite na naših naslovih.
 
 
           
   
© 2009 - 2013 Trtnik in Trtnik, zavarovalno posredništvo, storitve in svetovanje, d.o.o.| Produkcija MKG MediaCom